More of the Best of the Web

The Ebola Virus Explained — How Your Body Fights For Survival

Çfarë e bën Ebolen kaq te rrezikshme? Si mund një virus te mbizoteroje mbi sistemin mbrojtes shume te nderlikuar te trupit tone ne menyre kaq te shpejte dhe me kaq efikasitet? Le të shikojme cfare ben Ebola. (Theme Music) Ebola është një virus. Një virus është një gjë shumë e vogël. Pak ARN ose ADN